Ketenpartners

Volkskredietbank noord-oost Groningen

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) staat onze cliënten bij op financieel gebied. Voor onder andere budgetbeheer, schuldsanering of financieel advies kunnen zij hier altijd terecht. De goede contacten en korte communicatielijnen maken het mogelijk om op korte termijn afspraken voor onze cliënten te regelen.

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen is een samenwerking van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam. Sinds 1969 biedt de bank schuldhulp aan inwoners van deze gemeenten. De cliënten van ‘Ineke Keizer’ kunnen onder andere voorlichting over geldzaken krijgen en hulp bij het oplossen van schulden. Bij de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen krijgen onze cliënten advies op maat. Afhankelijk van de situatie bekijkt een financieel adviseur samen met de cliënt welke hulp nodig is.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zet zich in voor mensen die verslaafd zijn aan druks, alcohol, gokken en gamen. Door middel van het bieden van behandelingen en begeleiding, wil VNN deze mensen - jong en oud - een perspectief bieden op een ander leven, een leven zonder verslaving.

Tevens staat VNN klaar voor de naasten, zoals de ouders, de partner, familie en vrienden. Zij kunnen altijd bij VNN aankloppen voor informatie en advies. VNN geeft daarnaast voorlichting op scholen en advies aan gemeenten en bedrijven.

In samenwerking met VNN begeleiden wij cliënten om hen weer 'normaal' in de samenleving te laten functioneren. Samen bieden wij mensen ondersteuning om van hun verslaving af te komen en te voorkomen dat ze weer verslaafd raken.

Overstag Uitvoering

Overstag Uitvoering is een re-integratie, welzijn, hulpverlening en zorgbedrijf in één. Het team van Overstag Uitvoering biedt hulp aan 'drop outs', jongeren in de leeftijd van 15 tot en 27 jaar die door verschillende redenen (verslaving, werkloosheid, gebrek aan motivatie en / of psychosociale problemen) verantwoordelijk zijn voor overlast en criminaliteit. De medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor deze jongeren.

In samenwerking met Overstag Uitvoering bieden wij onze cliënten intensieve ondersteuning aan. Wij maken van elkaars expertise gebruik om jongeren met 'multi problems' weer aan de samenleving deel te laten nemen. Via de systeembenadering, waarbij ook familie en vrienden betrokken worden, wordt de eigen positieve kracht van de jongere aangesproken. Het wegnemen van zo veel mogelijke belemmeringen op de belangrijke leefgebieden maakt tevens onderdeel uit van onze aanpak. De jongere dient zelf overstag te gaan en een andere weg in te willen slaan. Wij begeleiden en ondersteunen daar waar nodig is.

VSV Groningen

Vroegtijdig stoppen met school komt onder jongeren veel voor. De redenen om school te verlaten lopen uiteen. Door te stoppen, heb je geen startkwalificatie. Deze kwalificatie biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook op een plekje in de samenleving. Het kan de jongere een mooie toekomst bieden.

VSV Groningen biedt samen met diverse instanties jongeren, die om welke reden dan ook problemen ondervinden met hun studie, begeleiding en ondersteuning aan. Samen met de schoolbegeleider kan de leerling hiervoor een aanvraag via VSV Groningen indienen. Op de website kan de jongere aangeven waarvoor hij of zij ondersteuning zoekt.

Kantoor Ineke Keizer is aangesloten bij VSV Groningen. Jongeren kunnen afhankelijk van het probleem bij mij terecht voor zowel persoonlijke begeleiding en als gezinsbegeleiding. Hierbij staat de eigen kracht en netwerk altijd centraal.


Ineke Keizer biedt ondersteuning bij:

  • motivatie- en leerproblemen
  • geldproblemen
  • alcohol- en drugsproblemen
  • problemen in de thuissituatie

Samen zorgen we ervoor dat JIJ met een diploma op zak de school verlaat en een mooie toekomst tegemoet gaat!
Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle gemeenten in Nederland er taken bijgekregen, zo ook de gemeente Oldambt. Op het gebied van Jeugdwet is het een en ander veranderd, maar ook op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben wijzigingen plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat elke inwoner de begeleiding en ondersteuning krijgt die hij / zij nodig heeft, werken wij veel samen met de gemeente Oldambt.

Waarvoor kunt u bij de gemeente Oldambt terecht?

Jeugdwet

Alle ondersteuning en zorg bij opgroei-, opvoed- en psychische problemen en stoornissen:
  • preventie
  • jeugdhulp
  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering

Wet maatschappelijke ondersteuning

Participatie en zelfredzaamheid: van lichte tot complexe ondersteuning bij het zelfstandig leven en deelnemen aan de maatschappij.