Delfos

Wij zijn het kanaal die haar gedachtegoed delen met de buitenwereld. Preferred supplier.

Hersens op aan zetten is een uitspraak van Martine Delfos.

hersenen

Volgens Martine is autisme  een ontwikkeling die atypisch is en met zowel  een versnelde cognitieve ontwikkeling als een vertraagde sociale ontwikkeling. Zij geeft aan dat mensen met autisme starten met de focus op cognitieve, mentale ontwikkeling en dat betekent dingen zien,  waarnemen, begrijpen e.d. en proberen te ontdekken hoe het werkt. Pas later, vaak vanaf 3 jarige leeftijd, maar vaak nog later wordt de focus gericht op   de sociale emotionele ontwikkeling, mensen na doen, praten e.d..
Doordat zij de eerste drie jaar van hun leven niet bezig zijn geweest met de sociale emotionele ontwikkeling, hebben zij een andere start gemaakt. Zij zijn eerder cognitief ontwikkeld dan sociaal. Het sociale aspect komt later waardoor zij hierin vertraging oplopen.

Dit betekent dat zij nog perspectief hebben om zich nog verder te ontwikkelen.

Dat biedt ons perspectief en de gelegenheid om op een andere wijze naar mensen met autisme  te kijken, te luisteren. Met dit ontwikkelingsperspectief kunnen wij hen beter begeleiden en  ondersteunen.
Martine vertelt in haar boek Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief over de uiteenlopende “mentale leeftijden” in een persoon, MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person, ouder dan hun kalenderleeftijd en tegelijk ook veel jonger dan hun kalenderleeftijd.
Zij praat over een regenboog aan leeftijden.
Dit vergt een andere visie en een nieuwe houding.
Wij moeten kijken naar hun (sociale) gedrag  en bepalen welke leeftijd  bij dit gedrag hoort.
Zodra de leeftijd zichtbaar is kunnen wij hen op dat stuk verder helpen.

Mensen willen hun hersens gebruiken, daarom moeten we hun hersens op aan zetten

Luister eens naar jezelf. Je bent als volwassene saai als je zegt wat ze al weten. Dat is saai om te horen.
Adolescenten willen graag hun hersenen gebruiken. Volwassenen zijn bang dat ze het niet doen.
Dit is een gevleugelde uitspraak van Martine F. Delfos, afgestudeerd als klinisch research psycholoog.

Zij is sinds 1975 werkzaam in de praktijk en heeft langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in autisme.
Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betroken zoals psychologie, biologie, chemie en wiskunde.
Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis komt tussen wetenschap en praktijk. De modellen en theorieën die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid.
Omdat zij van mening is dat wetenschap dynamisch is, hecht ze er dan ook waarde aan om in iedere druk de nieuwste inzichten en onderzoeken te verwerken.


Interview met Martine Delfos
Klik op de onderstaande afbeelding voor het volledige artikel.