Martine Delfos

Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische psychologie (klinische research) en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinisch psycholoog, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Haar specialisaties zijn onder andere relatietherapie, autisme en eetstoornissen.

Volgens Martine is autisme  een ontwikkeling die atypisch is en met zowel  een versnelde cognitieve ontwikkeling als een vertraagde sociale ontwikkeling. Zij geeft aan dat mensen met autisme starten met de focus op cognitieve, mentale ontwikkeling en dat betekent dingen zien,  waarnemen, begrijpen e.d. en proberen te ontdekken hoe het werkt. Pas later, vaak vanaf 3 jarige leeftijd, maar vaak nog later wordt de focus gericht op   de sociale emotionele ontwikkeling, mensen na doen, praten e.d..
Doordat zij de eerste drie jaar van hun leven niet bezig zijn geweest met de sociale emotionele ontwikkeling, hebben zij een andere start gemaakt. Zij zijn eerder cognitief ontwikkeld dan sociaal. Het sociale aspect komt later waardoor zij hierin vertraging oplopen.

Dit betekent dat zij nog perspectief hebben om zich nog verder te ontwikkelen.

Dat biedt ons perspectief en de gelegenheid om op een andere wijze naar mensen met autisme  te kijken, te luisteren. Met dit ontwikkelingsperspectief kunnen wij hen beter begeleiden en  ondersteunen.
Martine vertelt in haar boek Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief over de uiteenlopende “mentale leeftijden” in een persoon, MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person, ouder dan hun kalenderleeftijd en tegelijk ook veel jonger dan hun kalenderleeftijd.

Wilt u meer informatie over Martine Delfos en haar boek? Klik dan op: http://www.mdelfos.nl/

 


Interview met Martine Delfos
Klik op de onderstaande afbeelding voor het volledige artikel.