Klanttevredenheid

Hoge beoordeling klanttevredenheid

In januari 2015 hebben we onder onze cliënten en ouders een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat we gemiddeld een 8,6 hebben gescoord! Een cijfer waar wij ontzettend trots op zijn.

Beoordeling begeleiding

De cliënten van Kantoor Ineke Keizer hebben hun tevredenheid beoordeeld met een 8,5.
Ouders van de cliënten gaven ons een 8,9.
De cliënten van Kantoor Ineke Keizer gaven voor de begeleiding een 8,3.
Ouders van de cliënten gaven ons een 8,6.

Aanleiding klanttevredenheidsonderzoek

Met de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor jeugdhulp van hun inwoners. Hierbij gaat het om ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot achttien jaar en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Aangezien dit uit een persoonsgebonden budget dient te worden betaald, stelt de nieuwe Jeugdwet kwaliteitseisen aan de hulpverlening. Elke instantie dient doeltreffend en doelmatig te werk te gaan. Daarnaast dient de hulp op de reële behoeften van de jongeren te zijn afgestemd.

Optimale begeleiding

Kantoor Ineke Keizer vindt het heel belangrijk dat elke cliënt van optimale begeleiding wordt voorzien. Wij werken cliëntgericht en stemmen de begeleiding af op de reële behoeften van onze cliënten en hun ouders. Om op de hoogte te blijven van de wensen en behoeften van de cliënt voeren wij periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op deze manier zijn we in staat om daar waar nodig is bij te sturen.

Onderwerpen vragenlijst

Middels een vragenlijst hebben wij onze cliënten en hun ouders gevraagd hun tevredenheid te uiten – door middel van het geven van een cijfer – over een viertal onderwerpen: contact, deskundigheid, resultaat en informatievoorziening. Over elk onderwerp zijn een aantal vragen gesteld. In het onderzoek hebben wij deze onderwerpen als volgt omschreven:

1. Het contact met Kantoor Ineke Keizer en haar medewerkers.
2. De deskundigheid van de medewerkers van Kantoor Ineke Keizer.
3. Het resultaat dat wordt geboekt met de begeleiding.
4. De informatievoorziening van Kantoor Ineke Keizer.

Resultaten vragenlijst

Zowel de cliënten als de ouders zijn tevreden over het contact met Kantoor Ineke Keizer en haar medewerkers. Het meest tevreden zijn zij over de begeleiders die hen serieus nemen. De deskundigheid van de medewerkers wordt door de cliënten en de ouders als zeer positief beoordeeld.

Tevens zijn de cliënten en de ouders tevreden over het doel van de begeleiding en de resultaten die worden geboekt. Cliënten zijn het meest tevreden over de aandacht die aan het ‘zelfstandig worden’ wordt besteed. De ouders geven aan dat ze het meest tevreden zijn over het feit dat hun mening over de begeleiding serieus wordt gevonden. Daarnaast zijn zij tevreden over de wijze waarop de medewerkers van Kantoor Ineke Keizer hen betrekken bij het bepalen van de doelen.

Over de informatievoorziening zijn de cliënten en ouders tevreden. Met name de wijze waarop met de persoonlijke gegevens van de cliënten wordt omgegaan, wordt als zeer prettig beschouwd.

Conclusie klanttevredenheidsonderzoek

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten kunnen we concluderen dat onze cliënten en hun ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over de begeleiding van Kantoor Ineke Keizer. Met een gemiddeld cijfer van 8,6 voldoen wij aan de presentatie-indicator ‘Cliënttevredenheid’ van Jeugdwet 2015

Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek? Of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!