Gedragsdeskundige

Als er problemen of moeilijkheden ontstaan binnen de opvoeding zijn er meestal meerdere redenen waardoor dit komt. Vaak is het een combinatie van de omgeving, de situatie waarin iemand zich bevindt en het karakter van het kind zelf. Het probleem staat daarom nooit op zichzelf en zal op meerdere punten moeten worden aangepakt.

Het gedrag

Gedrag is een reactie op al deze factoren. Er gaat veel schuil achter het gedrag wat niet aan de oppervlakte te zien is. Door gedrag goed te observeren en te analyseren wordt duidelijk waar de oorzaak ligt. Vervolgens kan er stapsgewijs worden gewerkt naar verbetering.

Kwaliteiten van de jongere

In overleg met de hulpbehoevende en zijn omgeving wordt een begeleidingsplan door de gedragsdeskundige opgesteld, waarin ze zich kunnen vinden. De gestelde doelen zijn haalbaar en worden vastgesteld door naar de eigen krachten van de jongere te kijken. Hierbij wordt uitgegaan van het positieve. Dit houdt in dat we kijken naar wat de jongere wél goed kan in plaats van zaken die minder goed gaan. Door te werken met kleine (haalbare) doelen is uiteindelijk het grote doel ook te bereiken.

In de praktijk wordt tijdens het begeleiden rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.