Agressie Regulatie Training (ART)

Wanneer gedrag uit de hand begint te lopen, heeft dit vaak te maken met agressie. Als spanningen niet kunnen worden herkend en gehanteerd en daarnaast de eigen spanningsboog niet kan worden beheerst, is de kans groot dat men in de fout gaat met alle gevolgen van dien.

Vaak komt deze problematiek voort uit het ontbreken van veiligheid in de gezinssituatie. De veroorzaker van deze onveiligheid heeft meestal zelf een vorm van agressie, mishandeling en / of misbruik in zijn vroegere thuissituatie ervaren. Het bekende fenomeen: het slachtoffer wordt zelf dader. Als er niet goed met spanningen worden omgegaan, bouwen deze zich op. De spanningen komen op onvoorspelbare momenten en een impulsieve manier tot een uitbarsting.

Doel van de Agressie Regulatie Training (ART)

Het voornaamste doel is het leren herkennen en hanteren van de spanningen en agressie. Er wordt door middel van trainingen alternatief gedrag ontwikkeld om met situaties om te gaan om zo herhaling van het agressieve gedrag te voorkomen. Hierdoor kan er worden geleerd om met tegenslagen om te gaan en behoeftebevrediging uit te stellen. Inzicht in de eigen verantwoordelijkheid, handelen vanuit actie-reactie en oorzaak-gevolg zijn tevens belangrijke doelen tijdens de trainingen. De trainingen zijn sterk stress verminderend en bieden daarmee direct een opening voor spanningen en stressfactoren op dat moment.

Uiteindelijk kan een positieve levenshouding worden verkregen. Dit heeft weer werking op het ervaren van vrijheid en invloed op elke situatie in het dagelijks leven.

Mentale en lichamelijke elementen

Mentaal gezien hebben stoornissen invloed op het verloop van de ontwikkeling. Het aanleren van sociale vaardigheden, aangaan van sociale relaties, ontwikkeling van taal- en voorstellingsvermogen, motorische ontwikkeling, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, maar ook spel en fantasie kunnen anders verlopen. De sociale omgeving begrijpt vaak niet hoe iemand met een stoornis de wereld om zich heen ervaart en ziet. Door dit onbegrip kan een algemeen gevoel van falen ontstaan. Dit heeft vergaande gevolgen voor het zelfbeeld en kan leiden tot het vormen van een minderwaardigheidscomplex.

Lichamelijk hebben stoornissen ook effect op het afweersysteem en de stofwisseling. Veel stoornissen vinden hun oorzaak in een afwijking in de neurotransmitters. Dit heeft lichamelijke gevolgen wat weer stress kan veroorzaken.

Stress heeft dus niet alleen een mentale maar ook een biologische invloed. Door stress met behulp van training en therapie te verminderen, wordt een opeenstapeling van beschadigde proteïnen in de neurotransmitters tegengegaan en afgebouwd. De trainingen worden als rustgevend en reinigend ervaren en hebben een helende werking op lichaam en geest.

Budo sport

Budo is een verzamelnaam voor onder andere judo, karate, kempo, kendo, aikido, boksen en kickboksen. De verschillende disciplines zijn bij uitstek geschikt om de cliënt te leren omgaan met de eigen emoties en agressie, vallen en opstaan, doorgaan en angsten overwinnen.

Vooral in de oosterse vechtkunsten, de Martial Arts, wordt altijd de nadruk gelegd op zelfverdediging, zelfdiscipline en respect naar de medemens. Het heeft een sterk vormend karakter en confronteert de cliënt met zijn / haar eigen handelen.

Door een leuke en aantrekkelijke lesstof aan te bieden aan de cliënt zal deze gewend raken aan een inspanning om een bepaald doel te bereiken. Dit resultaat zal de cliënt ook in het dagelijks leven er toe aanzetten om zich eerst in te zullen spannen voordat er resultaat kan worden behaald. De Budo sport is een middel om het uiteindelijke doel, het verkrijgen van een positief zelfbeeld en het gevoel weer evenwichtig in het leven te staan, te bereiken.

Inhoud trainingen

  • Terugblik op agressiegevoelens en -situaties van de afgelopen week
  • Warming-up
  • Slaan en schoppen op een stootzak of schopkussens
  • Verbeteren van de verdedigingshouding en -techniek
  • Combinatietechnieken
  • Grondtechnieken
  • Sparren
  • Stretchen
  • Evaluatie van de training en eventueel ingaan op situaties uit het verleden
  • Benoemen van leerdoelen

Zelfcontrole

Tijdens de therapie is ‘zelfcontrole’ een steeds terugkerend item. Op momenten waarin de deelnemer zijn spanningsboog niet kan controleren / beheersen, wordt de training onderbroken. Vervolgens zullen de signalen worden besproken en alternatieven worden aangeboden. De trainingen zijn persoonsgericht, opbouwend, herkenbaar, sterk stressreducerend en ondersteunen het positieve zelfbeeld. Ze kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

De sleutel tot succes ligt in het doordrongen raken dat er alleen een verandering in je leven kan komen als je jezelf daarvoor verantwoordelijk maakt, zonder deze verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen. Door intensief fysiek contact tijdens de trainingssessies is de deelnemer gemakkelijk bereikbaar in het gesprek en neemt hierin geen blad voor de mond. Daarnaast zal de deelnemer zich eerder kwetsbaar durven op te stellen en door het ervaren van een zekere mate van veiligheid zich gemakkelijker durven uit te spreken over gevoelige zaken.