Gedragsproblemen

Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die
 via de zintuigen binnenkomt, zoals zicht, geur en geluid, wordt bij mensen met autisme
 anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot
 een samenhangend geheel. Hierdoor kunnen mensen met autisme niet (goed)
 communiceren en zijn zij slecht...
Lees meer

Syndroom van asperger

Kinderen met het syndroom van asperger hebben dezelfde kenmerken als autisme. Typerend voor deze kinderen is dat ze een normale of zelfs bovengemiddelde intelligentie hebben. De taalontwikkeling is ook niet verstoord. Sterker nog: ze hebben vaak op jonge leeftijd al een zeer volwassen taalgebruik. Hiermee verbloemen ze vaak hun onvermogen om taal en sociale situaties...
Lees meer

Borderline

De meeste mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Wanneer de persoonlijke eigenschappen van iemand heel extreem of hinderlijk voor de persoon zelf of voor anderen zijn, kan sprake van een persoonlijkheidsstoornis zijn. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak hardnekkige problemen met zichzelf of met anderen en kunnen in andermans ogen vreemd gedrag vertonen. Op grond van dit gedrag blijken...
Lees meer

PDD-NOS

Bij PDD-NOS gaat het om een grote groep kinderen die een restgroep vormt van Autisme
 Spectrum Stoornis (ASS). Een aantal kenmerken van autisme komt bij hen voor, maar in mindere mate of in
 een andere samenstelling. PDD-NOS en gesproken informatie Kinderen met PDD-NOS kunnen problemen hebben met
 sociale situaties, communicatie en fantasie. Deze kinderen hebben...
Lees meer

ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) is een aandachtstekortstoornis.

 Het is een vorm van ADHD waarbij geen hyperactiviteitsproblemen zijn. Deze kinderen kunnen, evenals kinderen met ADHD, hun aandacht moeilijk vasthouden. In de volksmond wordt ADD ook wel als ‘Alle Dagen Dromerig’ uitgelegd. ADD en aandacht ADD wordt bij kinderen / jongeren niet snel herkend, omdat ze geen...
Lees meer

ADHD

In de volksmond verklaart men de afkorting ADHD wel als ‘Alle Dagen Heel Druk’. De officiële term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit / 
Hyperactivity Disorder). ADHD en school Kinderen met ADHD zijn vaak rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk 
concentreren. Door deze kernproblemen hebben kinderen met ADHD veel moeilijkheden met leren op...
Lees meer

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Mensen met anorexia proberen uit alle macht af te vallen. Sommigen gaan daarom vasten. Anderen hebben regelmatig last van eetbuiten, maar raken het eten weer kwijt door over te geven, laxeermiddelen of plaspillen te gebruiken of een klysma. Mensen met anorexia hebben wel degelijk honger, alleen ze proberen dat gevoel...
Lees meer

Selectief mutisme

Kinderen met selectief mutisme hebben een sterk geremd temperament.
 Vergeleken met andere verlegen, timide kinderen bevinden selectief mutistische kinderen zich aan het uiterste eind van het spectrum van verlegenheid en timide zijn. 
Mogelijk spelen, zoals gezegd, genetische factoren een rol. Dit wordt gesteund door de bevindingen die in de families van deze kinderen relatief vaak...
Lees meer

ODD en CD

ODD is een milde vorm van CD. ODD en CD: drie kenmerken – Oppositioneel gedrag Hiermee wordt opstandig en dwars gedrag bedoeld. 
Het kind verzet zich voortdurend tegen het gezag van volwassenen en is vaak ongehoorzaam.
 Daarnaast reageren kinderen met boosheid of woede op regels, correcties en dingen die worden verboden. – Agresssief gedrag Het...
Lees meer