Zorgaanbod

Ineke Keizer biedt ambulante begeleiding aan gezinnen en individuen. Hierbij staat de eigen kracht van de cliënt centraal. Wij begeleiden cliënten zo veel mogelijk in hun directe omgeving. Dit is de omgeving waar zij zich het meest op hun gemak voelen, wat de voortgang van de behandeling bevordert.

Ambulante begeleiding: individueel

Individuele begeleiding is altijd op de cliënt gericht . Vaak bieden wij deze begeleiding aan, aan cliënten met zware gedragsproblematiek(en) waardoor zij irrationeel denken en  waarnemen en zich niet (goed) kunnen concentreren. Met één-op-één begeleiding is de aandacht volledig op de cliënt gericht, waardoor hij / zij zich beter op het gemak voelt, minder snel is afgeleid en / of terugtrekt. Dit bevordert de voortgang van het behandeltraject.

Ambulante begeleiding: gezin

Gezinsbegeleiding is op de belangen van de cliënt gericht, waarbij de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind blijven tenzij om welke reden dan ook anders is bepaald. Afhankelijk van de situatie kunnen gezinnen bij ons terecht voor ouderbegeleiding, licht tot zeer intensieve begeleiding of crisishulp om uithuisplaatsing te voorkomen, ook wel ‘Family First’ genoemd. Uit gesprekken met het gezin en / of betrokken zorginstellingen dient te blijken op welke wijze de cliënt het beste kan worden begeleid.

Waarom zijn wij in staat om optimaal ambulante begeleiding aan zorgintensieve kinderen en jongeren, ouders en de omgeving te bieden?

  • Wij gaan uit van de eigen krachten van de cliënt.
  • Wij hanteren geen wachtlijsten. Hierdoor kunnen we zorginstensieve kinderen en  jongeren snel hulp bieden.
  • Wij werken nauw samen met diverse zorginstellingen en particuliere bedrijven. Dit heeft als voordeel dat we snel en rechtstreeks kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden.
  • De drempel om ons te benaderen ligt laag.
  • Door open te communiceren over de zorg die wij bieden, weten onze cliënten waar zij aan toe zijn.
  • Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van de Transitie Jeugdzorg op de voet, zodat wij cliënten volgens de wettelijke eisen begeleiden.