Over ons logo

Begeleiden van jong en oud in stabiele omgeving

Kinderen, jongeren en volwassenen die om welke reden dan ook zorg nodig hebben, dienen we samen te steunen en begeleiden. Deze zorg is voor de ouders / de partner vaak te intensief om alleen uit te voeren. Daarom kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met hun ouders / partner altijd bij ons terecht. Deze overtuiging is in ons logo terug te vinden.

Stabiele thuishaven

Het logo van Ineke Keizer verbeeldt een fort / kasteel als symbolische thuishaven. De thuishaven is immers een stabiele plek waar eenieder zich geborgen, veilig en thuis dient te voelen.

Liefdevolle omgeving

De poort van het fort / kasteel verleent toegang aan zowel kinderen, jongeren en volwassenen als hun ouders (het gezin) / partner en omgeving. Het fort / kasteel is een liefdevolle omgeving waar zij optimaal worden begeleid en ondersteund.

De cliënt

Het hart is het symbool voor het kind / de volwassene, dat / die wordt begeleid.

Drie eenheid

De drie punten van het fort / kasteel representeren de ouders / partner, de hulpverlener en de omgeving.

Samen

De lijn onder het fort / kasteel symboliseert het overkoepelende binnen de organisatie, zoals de samenwerking met andere partijen. In een samenleving staat niemand er alleen voor. Door er voor elkaar te zijn, is geen probleem te groot. Samen bereik je meer.