Missie – Visie

Iedereen verdient een plekje in de samenleving

Missie
Begeleiden van kinderen en jongeren gedurende hun weg naar volwassenheid, daarnaast bieden wij volwassenen hulp om hun leven (weer) op de rails te krijgen en te houden.

Dit doen wij door specialistische zorg aan te bieden. Hiervoor stellen wij een effectief en efficiënt behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen kracht, de mogelijkheden, de beperkingen, de achtergrond en het netwerk van de cliënt.

Visie
Wij van bureau Ineke Keizer zijn iedere dag bezig om het leven van extreem kwetsbare groepen, waar anderen ophouden hun diensten te verlenen, op een dusdanige wijze te beïnvloeden zodat ze op een menswaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Dat doen wij door in een crisisituatie snel te analyseren en direct te handelen, waarna de situatie van de klant zo snel mogelijk op een dusdanige wijze wordt gestabiliseerd, dat deze klant in staat is om weer regie over zijn eigen leven te voeren.