Missie

Begeleiden: iedereen verdient een plekje in de samenleving!

Het ervaren en professionele team van Ineke Keizer begeleidt kinderen en jongeren gedurende hun weg naar volwassenheid. Daarnaast bieden wij volwassenen hulp om hun leven (weer) op de rails te krijgen én te houden. Dit doen wij door specialistische zorg aan te bieden. Hiervoor stellen wij een effectief en efficiënt behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen kracht, de mogelijkheden, de beperkingen, de achtergrond en het netwerk van de cliënt.

Begeleiden ouders / partner en omgeving

Tevens begeleiden wij de ouders / partner en de omgeving van het kind, de  jongere of de volwassene. Deze kinderen, jongeren en volwassenen vragen om extra zorg, zorg die de ouders / partner niet alleen kunnen geven. Wij begeleiden en ondersteunen ouders daar waar nodig is door hen onder andere te leren omgaan met bepaalde situaties. De begeleiding dient echter aan te sluiten bij het behandelplan van de cliënt.

Blijven ontwikkelen

Om kinderen, jongeren of volwassenen en hun ouders / partner optimaal te kunnen begeleiden, verwachten wij van onze werknemers dat zij de zorg bieden die nodig is. Onze werknemers krijgen daarom de ruimte om zich te blijven ontwikkelen / specialiseren. Hierdoor is het mogelijk om onze cliënten van optimale zorg te voorzien en kunnen we snel reageren op veranderingen die in de zorg plaatsvinden.