Welkom bij Ineke Keizer

Wie we zijn

Wij zijn een enthousiast en toegewijd team van professionals die zorg intensieve jongenen begeleiden naar volwassenheid. Dit pad naar volwassenheid kent voor hen vele uitdagingen. Wij helpen en leren hen, en hun ouders, om te gaan met deze uitdagingen. 

Zorg intensieve jongeren begeleiden doen we samen. 

Deze overtuiging komt terug in ons logo. Ons logo verbeeld een fort/kasteel als symbolische thuishaven, een stabiele plek waar iedereen zich geborgen, veilig en thuis voelt.


De poort verleent toegang voor zowel jongeren als ouders naar een liefdevolle omgeving waar jongeren met uiteenlopende problemen en op verschillende leefgebieden begeleid worden in hun leven. Het hart als symbool voor het kind/jongere en de 3 punten representeren de ouders en de hulpverlener. De lijn onderin symboliseert het overkoepelende binnen de organisatie.

Wat we doen

Wij begeleiden zorgintensieve jongeren en we bieden ondersteuning bij o.a.: ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD, Asperger en Borderline.
Deze begeleiding doen wij op basis van Individuele begeleiding. Deze vorm van begeleiding is bedoeld om een kind/jongere te ondersteunen in dagelijkse activiteiten en is individueel. 

Gezinsbegeleiding. 
Bij deze begeleiding wordt het gehele gezin/directe omgeving begeleidt  Zowel kind/jongere als de ouders/verzorgers,afstemming met begeleiders.

Diagnose:
Indien er nog geen diagnose is gesteld of een indicatie is aangevraagd kunnen we u hierin ondersteunen en begeleiden.

Gedragsproblemen:

Aanmelden

 

Direct contact:

0598-856-856

Adres

Fivelpoort 1 | 9902 SR Appingedam

mail: info@inekekeizer.nl