Experts in gecompliceerde zorg

Het komt helaas voor dat mensen op een punt in hun leven afglijden in een poel vol ellende. Ten einde raad hebben zij behoefte aan maar één ding: acute hulp van zorgverleners met ervaring in gecompliceerde sociale problematiek. Zoals de medewerkers van kantoor Ineke Keizer. ’Wij zetten onze tanden graag in een kluif waar niemand doorheen bijt!’

Het zal je maar gebeuren dat je als persoon of gezin reddeloos ronddobbert, zonder enig perspectief op een oplossing. Geloof het of niet, het kan iedereen overkomen.

• Verlies van werk/school/huisvesting
• Psychische klachten
• Een kind met gedragsstoornissen
• Financiële problemen
• Alcohol- en/of drugsverslaving
• Ernstige verstoring sociale contacten/relaties
• Extreem schoolverzuim.
• Problemen met politie/justitie

De complicaties kunnen zich zo snel opstapelen, dat je de regie over je eigen leven verliest.

Meervoudige, bijna niet op te lossen problemen

Kantoor Ineke Keizer is een hulpverlenende organisatie – 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar  – voor mensen en gezinnen met meervoudige, bijna niet op te lossen problemen. Wanneer sprake is van een sociaal onhoudbare situatie of wanneer de veiligheid van mensen in gevaar is, wordt het kantoor ingeschakeld door de betrokkenen zelf, hun naaste omgeving, de politie of de gemeente in kwestie.

Crisis bezweren, terug in stabiel vaarwater

De opdracht luidt vrijwel altijd om er voor te zorgen dat niet alleen de directe crisissituatie wordt bezworen, maar ook dat de betrokken mensen op termijn weer in stabiel vaarwater geraken. ‘Wij komen meestal pas in beeld als alle andere vormen van hulpverlening vastlopen. Dan zien wij vaak nog mogelijkheden. Ons kantoor kenmerkt zich door intensieve persoonlijke begeleiding waarbij we gebruik maken van de expertise van ons complete team. Daarnaast schakelen wij de deskundigheid in van onze partners op het gebied van onder meer schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Stapels dossiers met schrijnende voorbeelden

Kantoor Ineke Keizer kent vele schrijnende voorbeelden. Het maakt het multidisciplinaire team van orthopedagogen, ambulante begeleiders en psychologen (allen stevig gekwalificeerd) ongelofelijk strijdbaar. Ineke Keizer zelf zegt: ‘Ik ben altijd iemand geweest die opkomt voor doelgroepen waarvan ik denk dat daar de klappen vallen. En hoe groter de klappen, des te strijdlustiger ik word.’

DOEN!

Een no-nonsense aanpak kenmerkt de werkwijze van haar organisatie, zegt Ineke Keizer. ‘Als wij arriveren, staat er figuurlijk gezien iets in de brand; criminaliteit, drugs, huiselijk geweld, ernstig langdurig schoolverzuim. Dan moet je de situatie snel overzien en direct handelen.’

De medewerkers van kantoor Ineke Keizer komen nadien, ieder vanuit zijn of haar specifieke expertise, met voorstellen voor concrete en haalbare oplossingen; uiteraard binnen de mogelijkheden en context van de betrokken personen en hun netwerk. Wij zeggen wat we gaan doen, en doen wat wij afspreken!’

Meer weten?

Neem contact op met de experts van kantoor Ineke Keizer!

  • 24 / 7 Beschikbaar
Meer informatie

Wat we doen

Wij begeleiden zorgintensieve jongeren en we bieden ondersteuning bij o.a.: ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD, Asperger en Borderline. Deze begeleiding doen wij op basis van Individuele begeleiding. Deze vorm van begeleiding is bedoeld om een kind/jongere te ondersteunen in dagelijkse activiteiten en is individueel.